Forskningsprosjekt


Trauma radiologi i et regionalt traumasystem (Helse Nords Regionale helseforetak)

Vitenskapelig tittel:

Trauma Radiology in a regional trauma systemProsjektbeskrivelse:
Prospektiv observasjonstudie om den radiologiska diagnostiska utredningen av trauma pasienter som tas emot med traume mottak ved ankomst sykehus i Helse Nord RHF under 1 år. Hoved målet er kvalitetskontroll av de radiologiska undersøkelserne brukt med hovedfocus på bruk av Computer tomografi(CT) pågrunn av dess høye strålebelastning og risk for stråleindusert cancer. Pasientgruppen inkluderer mange unge pasienter som er ekstra strålesensistive. Då bruket av CT har økt kraftig de siste 20 åren pgr av økt tillgjennglighet og vedtatte kriterier for hvordan og når det skal brukes mangler for multitraumapasient gruppen både nasjonellt og internasjonellt er det stort behov av at prøve finne gode data som kan gi veiledning for klinikene når de ska ta beslutt om bruk av ulike radiologiske metoder. Behandlingen og diagnostisken av pasientene som inkluderes i studien påvirkes ikke av studien. Innsamlade data kan redusere strålebelastningen for nye traumepasienter og veilede klinikerne bedre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1883 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trond Dehli
Forskningsansvarlig(e):  UNN Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Projekt midler for projektet kommer søkes via Helse Nord Regionalt Helse Foretak fra september 2015. Før dette vil prosjektet gjennomføres uten finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord