Forskningsprosjekt


Prediksjon av revmatisk sykdom i Tromsøundersøkelsen - Revmatoid Artritt (PORT-RA)

Vitenskapelig tittel:

Prediction of
Rheumatic Disease in the Tromsø Study- Rheumatoid Arthritis (PORT-RA)Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi svar på risikofaktorer for utvikling av revmatoid artritt (RA) og utfall ved denne sykdommen. Vi vil benytte data fra Tromsø 4 (T4), og vil identifisere pasienter ved UNN som har fått diagnosen RA og som deltok i denne Tromsøundersøkelsen 1994-95. Videre vil vi se hvor mange av disse pasientene som har utviklet hjertesykdom, uførhet, kreft og død, og sammenligne dette med kontrollgruppe fra T4. Basert på innsamlede opplysninger i T4 vil vi vurdere flere faktorers innvirkning på risiko for utvikling av RA og forløpet av sykdommen (røyking, overvekt, fysisk aktivitet, inflammasjonsaktivitet, forekomst av antistoffer, vitamin D, beintetthet). Vi vil benytte opplysninger i UNNs journalsystem (DIPS og Go-treat-it).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1706 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnstein Bakland
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om fullfinansiering fra Helse Nord RHF.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Biobank Tromsø4
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst