Forskningsprosjekt


Evaluering av et prioriterings og sorteringsverktøy i mottak av pasient

Vitenskapelig tittel:

Bruk av Manchester Triage Scale i ett akuttmottak og ved en legevaktProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å evaluere og sammenligne bruk av Manchester Triage Scale (MTS) som hastegradsverktøy i ett akuttmottak og en legevakt i Norge. Dette er en evalueringsstudie av sykepleiers hastegradsvurderinger tilbake i tid. Hastegradsvurderingene (sykepleienotater - journalnotater) fra ett akuttmottak og en legevakt vil bli innsamlet tilbake i tid fra elektroniske journalsystemer over en avgrenset tidsperiode på fire uker i løpet av 2014. Inklusjonskriteriene er pasienter som har fått tildelt hastegrad 2 (10 minutter til første legekontakt). En ønsker med dette å evaluere bruk av MTS og mer spesifikt grad av samsvar med hensyn på valg av tegnet/symptomet som førte til hastegraden) som fører til hastegrad 2 ved legevakt og akuttmottak
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1769 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Røed Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo kommune helseetaten. Allmennlegevakt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom budsjetterte fagutviklingsmidler fra hver enkelt institusjon.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst