Forskningsprosjekt


Bakterielle molekyler som anti-inflammatorisk agens

Vitenskapelig tittel:

Exploring the anti-inflammatory therapeutic potential of novel bacterial moleculesProsjektbeskrivelse:
Uhensiktsmessige betennelsesreaksjoner er til plage for en rekke mennesker. Betennelsesreaksjoner starter ofte med at cellene produserer varslingsmolekyler- som bl.a sørger for at hvite blodceller kommer til området, og område blir varmt og vondt. Noen bakterier kan lage molekyler som kan bremse produksjon av varslingsmolekyler. Slike molekyler kan kanskje utvikles til å bli brukt som betennelsesdempende middel. I prosjektet ønsker vi teste bakterie-molekyler eksperimentelt på celler på lab-benk, og på celler fra humant blod- samt i dyremodeller. Dersom molekylet virker dempende på produksjon av varslingsmolekylene, kan de på sikt modifiseres og utvikles til å bli fremtidig betennelsesdempende legemiddel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1653 Prosjektstart: 03.08.2015 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mona Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Liknende prosjekt er startet sammen med annen samarbeidspartner, og dette prosjektet har fått støtte hos Helse Nord.

Prosjektet beskrevet i denne REK søknaden (og i vedlegg) er under planlegging/start, og første søknad om midler sendes til Helse Nord innen 1 september dette år.Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
07.02.2019 REK nord