Forskningsprosjekt


Ny kreftsykdom og dødelighet hos menn som er behandlet for testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:

Second malignant neoplasms and causes of death among survivors of germ-cell testicular cancer in Denmark, Sweden and NorwayProsjektbeskrivelse:
Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn, og 5-års overlevelse er >95 %. Etter vellykket behandling vil testikkelkreftoverlevere ha en forventet levetid på 40-60 år. Som en konsekvens av dette har det vært et økende fokus på seneffekter etter behandling de siste ti årene. De mest alvorlige seneffektene etter behandling er hjertesykdom og sekundær kreft (en ny type kreft), samt økt dødelighet. Det foreligger ingen studier som ser på sammenhengen mellom doser av ulike typer cellegift ved dagens moderne behandling og risikoen for sekundærkreft samt dødelighet og dødsårsaker, sammenlignet med data fra den generelle befolkning. Vi vil undersøke forekomsten av ny kreft samt dødelighet etter vellykket behandling for testikkelkreft for menn behandlet i perioden 1980-2009. De fleste pasientene er allerede registrert i ulike databaser, og vi har detaljer vedrørende behandling. Vi vil koble mot data fra Kreftregisteret mht ny kreft og mot Dødsårsaksregisteret mht dødsårsak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1745 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet skal søkes finansiert gjennom forskningmidler fra Helse Nord, der vi søker om stipendiatmidler for Ragnhild HellesnesForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst