Forskningsprosjekt


En billedbasert undersøkelse av strukturelle endringer i hjernen ved ensidig hodepine og samtidig langvarige nakkesmerter

Vitenskapelig tittel:

"Case-kontrol" studie med fokus på endringer i hjernens grå substans hos personer med ensidig hodepine og samtidig langvarige nakkesmerter før og etter gjennomført et nakketreningsprogram.

 

 Prosjektbeskrivelse:
Ensidig hodepine med samtidig langvarige nakkesmerter er en vanskelig tilstand å behandle. Vi planlegger en studie der vi med tredimensjonal MRI og vokselbaserte morfometri vil sammenligne tykkelsen av grå substans i hjernens «Smerte-matrix» og i hjernestammen hos 25 pasienter med ensidig hodepine og samtidig langvarige nakkesmerter og 25 friske personer. Volumreduksjon av grå substans er vist ved andre smertetilstander, og vi forventer volumreduksjoner hos pasientene med hodepine og samtidig nakkesmerter. Med en longitudinell design vil vi også undersøke om forandringene er reversert etter 6 mnd med craniocervical trening, og om dette samsvarer med symptomreduksjon og/eller bedret nakkefunksjon. Dette er ikke tidligere vist ved hodepine.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1652 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra Helse Nord.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
10.03.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
20.10.2016 REK nord
23.11.2017 REK nord
19.04.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord