Forskningsprosjekt


Langvarig rygg

Vitenskapelig tittel:

Utvikling av langvarige korsryggsmerterProsjektbeskrivelse:
Det søkes nå REK for prosjektet utvikling av langvarige korsryggsmerter. Dette prosjektet er en 5 års oppfølging av kohorten ” Fremmende og hemmende faktorer og effekt av behandling mht sykfravær hos pasienter med nakke og ryggsmerter” der 162 korsryggsmerte pasienter ble inkludert ved Ullevål sykehus 2009/2010. 5 års kontroll av disse pasienten vil innebefatte klinisk undersøkelse, trykkpunkt undersøkelse, spørreskjema som registrerer smerte, symptomer, funksjon,og arbeidsforhold samt spyttprøve for innsamling av genetisk materiale. MR lumbal columna vil bli tilbudt. Data fra denne kohorten vil bli sammenliknet med data fra den allerede REK godkjente 5 års oppfølgingen av kohorten ”Genetisk sårbarhet og utvikling av kroniske isjias smerter”. Vår 5 års oppfølging av korsryggsmerte pasientene vil inneholde samme undersøkelser som i isjias kohorten som allerede er REK godkjent. For å svare på overordnete forskningsspørsmål i mitt Ph.D. arbeid vil begge kohorter bli benyttet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1754 Prosjektstart: 15.10.2014 Prosjektslutt: 15.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: cecilie røe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UIOForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D. nivå
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst