Forskningsprosjekt


Tannhelsestatus hos brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester. Pilotstudie i Aust-Agder fylkeskommune

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet ønsker vi å sette fokus på C2 pasienter som er en lovpålagt gruppe med krav på gratis nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Gruppe C2 er pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen omsorg på grunnlag av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er en sammensatt gruppe pasienter med store variasjoner i både alder, diagnoser og behov for hjelp. Det er kjent at flere og flere beholder egne tenner lenger. Trenden er også at manglende tenner erstattes oftere enn tidligere ved å anvende implantater eller annen protetisk behandling. Slik behandling krever mer egeninnsats mht hygiene og oppfølging både av pasient og behandler noe som kan være vanskelig for en del av pasienter i denne gruppen. Vi ønsker derfor å kartlegge tannstatus hos denne pasientgruppen ved å se på både antall tenner (tannløshet), periodontale forhold, kariesproblemer, slimhinnetilstanden i munnhulen, tygge-/svelgeproblemer samt munntørrhet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1762 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ewa Hovden
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et pilot prosjekt og skal finansieres av TKS samt av Aust-Agder fylkeskomunnen.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst