Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Bruk av ambulansehelikopter ved traumer og redningstekniske oppdrag

Vitenskapelig tittel:

Accuracy of HEMS Dispatch Trauma Criteria in the Southeast Health Region of Norway - A Multicentre Study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å finne frem til hvordan man best kan identifisere de pasientene som bør få helikopterassistanse, slik at man får en optimal bruk både med hensyn til pasientens helse og samfunnskostnader. I dag fins ingen sikre kriterier for hvem som skal tilbys helikopterassistert behandling i helsetjenesten, og det føles usikkert om det er de riktige pasientene som får denne servicen. Man ønsker derfor i et multisenterprosjekt å samle inn data fra traume og redningstekniske oppdrag som ambulansehelikoptre i Helse sør-øst utfører i en 15 måneders periode fra 1. oktober 2014 til 31. desember 2015. Data som skal analyseres er helseinformasjon og administrativ informasjon, og inkluderer opplysninger som innhentes i forbindelse med redningstekniske oppdrag. I tillegg skal opplysninger innhentes fra traumeregisteret eller eventuelt pasientjournal ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål eller aktuelt sykehus i Helse sør-øst. Det skal kun innhentes helseinformasjon fra vanlig klinisk praksis. Det søkes her om fritak fra taushetsplikten for å få tilgang til helseopplysninger om de pasientene som får assistanse i prosjektperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1510 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mårten Sandberg
Forskningsansvarlig(e):  Stiftelsen Norsk Luftambulanse


Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst