Forskningsprosjekt


Evaluering af kurs i prehospitale nødprocedurer

Vitenskapelig tittel:

Live tissue traning for prehospital lifesaving interventions for physicians – selfevaluation, attitude and course evaluationProsjektbeskrivelse:
Luftambulanse(LA)-leger eksponeres i variabel grad for kritisk syke pasienter. Hvor ofte den enkelte LA-lege eksponeres avhenger primært av den enkeltes bases oppdragsprofil samt frekvens av kritiske syke. Alle LA-leger tilbringer en del av tjenesten sin på anestesi-/intensivavdelinger på sykehus for å opprettholde relevant kompetanse. Der er imidlertid noen tilfeller som en anestesilege ikke (sjeldent) eksponeres for på sykehus som er essensielle for å kunne utføre enkelte livreddende prosedyrer. LA-leger ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF gjennomfører derfor et eget utviklet kurs som håndterer treningen av disse prosedyrene. Kurset fokuserer og trener dels på kjente prosedyrer (ultralyd, pneumothorax behandling, rask etablering av kirurgisk (nød)luftvei) og trener også (for de fleste legene) nye prosedyrer som håndtering av livstruende ekstern blødning, prehospital thoracotomi. Kurset gjennomføres på en allerede validert og godkjent modell.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1426 Prosjektstart: 30.09.2014 Prosjektslutt: 18.07.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per Bredmose
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen kostnader ved evalueringen

 Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst