Forskningsprosjekt


Undersøkelser med nytt klinisk instrument til kartlegging av polynevropati - nervebetennelse

Vitenskapelig tittel:

Sammenligning mellom Modifisert ”Neuropathy Impairment Score”, ”Stukturert Nevropati Symptom Intervju” og nevrofysiologiske og morfologiske undersøkelser av perifere nerver i bena hos pasienter med polynevropati Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet går ut på å undersøke hvordan et nytt sensitivt klinisk instrument (Modifisert ”Neuropathy Impairment Score” (MNIS)) på pasienter som utredes for polynevropati samsvarer med andre målemetoder. Denne nye varianten av klinisk instrument kombinerer registrering av funn ved tidlig utvikling av polynevropati, men fanger også opp mer alvorlig funksjonssvikt i senstadier. Resultatene skal sammenlignes med symptomer basert på et ”Strukturert Nevropati Symptom Intervju” (SNSI), skala med smertangivelse og fatigue (utmattelse) og med nevrofysiologiske målinger som inngår i aktuell rutineutredning. På noen pasienter der det er klinisk indikasjon for det gjøres termotest (måling av terskelverdier for oppfattelse av varme og kulde, samt varmesmerte) og kvantifisering av nervefibertetthet i hudbiopsier fra nederst på leggen. Undersøkelsen skjer parallelt med vanlig utredning av disse henviste pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1404 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Svein Ivar Mellgren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mefører ikke egne kostnader. Frivillig egeninnsats fra medarbeiderne.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord