Forskningsprosjekt


Overlevelse av blodplater fremstilt fra fullblod etter behandling med smittereduserende teknikk (Mirasol)

Vitenskapelig tittel:

Mirasol® System for Whole Blood: Survival and Recovery of Radio-labeled Platelets derived from Mirasol-treated Whole Blood in Healthy VolunteersProsjektbeskrivelse:
Smitteoverføring ved blodtransfusjon er en risiko man alltid har forsøkt å minimalisere. I rike land har blodgiverutvelgelse, testing og til dels inaktivering av smittestoffer gjort risikoen liten. I fattige land er risikoen langt større, både fordi det er mer smitte i befolkningen (malaria, hepatitt) og fordi man ikke har råd til mottiltak. Vi vil i denne studien bruke en metode som inaktiverer smittestoffer i fullblod, det vil si at alle komponenter i blodet behandles i en prosess. For at dette skal gi mening, må blodkomponentenes egenskaper bevares. Andre sentre undersøker funksjon av røde blodceller og plasma - vi skal studere blodplatefunksjonen. Blodplatefunksjonen er bevart i laboratorieforsøk, men det må bevises at blodplatene overlever i kroppen. Derfor må et lite volum blodplater merkes radioaktivt og så gis tilbake til frivillige forsøkspersoner. Dette er eneste mulige teknikk for slike undersøkelser, og vi bruker standardisert metode vi også bruker i pasientutredninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1463 Prosjektstart: 31.01.2015 Prosjektslutt: 31.07.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres fra Department of Defence, USA - som har delegert oppdraget til TerumoBCT, ved deres avdeling i Lakewood, USA. All videre kontakt har foregått gjennom avdelingssjef Einar K. Kristoffersen (også forskningsansvarlig), og han har hatt assistanse av jurister i Helse Bergen. Avtale er skrevet gjennom Innovest. Prosjektleder har ingen personlig avtale.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Overlevelse av blodplater fremstilt fra fullblod etter behandling med smittereduserende teknikk (Mirasol)
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst