Forskningsprosjekt


Tidligindikatorer og mammografisk tetthet i Mammografiprogrammet

Vitenskapelig tittel:

Early performance measures and mammographic density in the Norwegian Breast Cancer Screening ProgramProsjektbeskrivelse:
Flere internasjonale studier har foreslått at mammografiscreening bør individualiseres på bakgrunn av blant annet mammografisk tetthet. For å vurdere dette, ønsker vi å undersøke hvordan mammografisk tetthet er assosiert med tidligindikatorer (positiv prediktiv verdi for etterundersøkelser og for invasive prosedyrer, histopatologiske funn og mammografisk karakteristikk etc) i Mammografiprogrammet. Disse parameterne har ikke vært studert i programmet tidligere. Målet med prosjektet er å analysere resultater fra tidligindikatorene i forhold til 3-delt klassifisering av mammografisk tetthet, som er angitt for alle kvinner som er innkalt til supplerende undersøkelser etter en positiv screeningtest. Vi vil inkludere data fra om lag 75 000 kvinner som er tilbakekalt på grunn av mammografifunn, fra perioden 2007-2013. Vi vil benytte deskriptiv statistikk for å analysere dataene, som allerede er samlet inn som en del av kvalitetssikringen i Mammografiprogrammet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1526 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidet er en del av kvalitetssikringen i MammografiprogrammetForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst