Forskningsprosjekt


Kroniske bekkensmerter hos kvinner - konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med standard behandling

Vitenskapelig tittel:

Kroniske bekkensmerter hos kvinner - konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med standard behandling. En randomisert kontrollert studie.Prosjektbeskrivelse:
Kroniske bekkensmerter (KBS) er en tilstand som medfører store plager. Det finnes begrenset kunnskap om årsak og behandling av KBS. Nyere retningslinjer anbefaler helhetlig og tverrfaglig tilnærming, og det etterspørres studier på dette. Ved UNN er det startet et tverrfaglig gruppetilbud for kvinner med KBS. Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekt av gruppetilbudet sammenlignet med effekt av standard individuell behandling. Resultatene vil gi økt kunnskap om pasientgruppen og om effekt av behandlingstilnærmingene, som igjen kan bidra til forbedret behandlingstilbud. Pasienter med KBS som skal behandles konservativt kan delta i studien, og de trekkes tilfeldig til å motta ett av behandlingstilbudene. Behandlingen går over ett år. Opplysninger om smerte, livskvalitet og andre helseplager samles inn med spørreskjema, og fysioterapeutisk undersøkelse gir opplysninger om bevegelseskvalitet og respirasjon. Målinger gjøres ved start, og etter 6 og 12 måneder. Mer info i protokoll.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1398 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 23.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Pål Øian
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord og Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter om midler til prosjektet, begge med søknadsfrist 1.9.2014. Økonomisk avtale må ettersendes.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fysioterapi, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
12.03.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
07.01.2016 REK nord
25.10.2018 REK nord