Forskningsprosjekt


Infusjonsreaksjoner ved infliksimab

Vitenskapelig tittel:

Incidence, risk factors and immunologic mechanisms of infusion related reactions in patients with chronic inflammatory disease receiving infliximab.Prosjektbeskrivelse:
IInfliksimab er et sykdomsmodifiserende, biologisk legemiddel som først og fremst brukes i behandlingen av revmatoid artritt. Det er også effektivt ved psoriasis, psoriasisgikt og Bekhterevs sykdom – og dessuten ved Crohns sykdom. Legemiddelet selges under navnene Remicade, Remsima og Inflectra. Utgangspunktet for dette prosjektet, er at 8-55 % av dem som får preparatet, får en infusjonsreaksjon. Risikofaktorer/årsak til dette er ukjent. I denne prospektive longitudinelle studien vil man kartlegge forekomst av reaksjoner, og risikofaktorer for reaksjoner. Man vil også undersøke immunologiske mekanismer for infusjonsreaksjonene. Deltakelse innebærer blodprøvetaking og bruk av opplysninger fra journal/lab. Deltakerne vil være pasienter som starter med infliksimab pluss de som bytter infliksimab fra en leverandør til en annen – 100% pasienter, etter styrkeberegning (pkt 2.4). Det nevnes også en kontrollgruppe. Det kan være aktuelt å bruke materiale fra eksisterende diagnostisk biobank v/patologi. Bruk av materiale fra eksisterende generelle biobank revmatologisk/hud-avd. ifl opplysninger er der altså gitt samtykke til forskning. Det søkes også om ny spesifikk biobank Det er behov for kontrollgruppe for gjennomføring av ulike deler. Prosjektslutt 01.01.2025.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1368 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finiansiert med midler fra legater, pasientorganisasjoner og deltakende avdelinger. Søknader vil bli sendt høsten 2014 / våren 2015 etter aktuelle søknadsfrister. Prosjektet er p.t. ikke fullfinansiert, og prøver som ikke dekkes av avdelingene vil bli frosset ned og analysert senere. Med valgte studiedesign, vil det ta tid å samle data og vi anser det som viktig å starte innsamling av data nå selv om finansieringskilder ikke er helt avklart. PhD stipend for Silje Helland Kaada vil bli aktuelt å søke når prosjektet er kommet lengre. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus
Vest Norsk Biobank for Revmatologiske Sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
11.09.2014 REK vest
10.03.2016 REK vest