Forskningsprosjekt


Langtidseffekt av forebyggende behandling med FEIBA til personer med hemofili A og inhibitor

Vitenskapelig tittel:

Post-authorization, prospective, uncontrolled, observational, open-label,

non-interventional, multicenter study to describe the natural history

of hemophilia A or B with high-responding inhibitors to factor VIII or IX and

long term outcomes in terms of effectiveness, safety and quality of life in

subjects receiving FEIBA NF in routine clinical practice.Prosjektbeskrivelse:
Effekt, sikkerhet og livskvalitet hos hemofili A og B pasienter med høy inhibitornivå behandlet med FEIBA NF i henhold til ulike behandlingsstrategier. Ikke-intervensjon / obeservationsstudie, dvs. data som samles inn fra pasientenes behandling i henhold til klinisk rutine og ingen ekstra klinikkbesøk eller undersøkelsesprosedyrer utført på grunn av studien. Forskningsspørsmål: Kan profylakse bevare leddfunksjon hos pasienterne? Hva er den optimale profylakse behandling? Kan personlig behandling optimaliseres? Hvordan ser pasienternes livskvalitet, bruk av helsevesenets ressurser og fravær fra jobb og skole på grunn av blødning ut? Hvilke pasientgrupper får mest ut av profylaktisk behandling? Spørsmål er besvart via innsamlede data på patineternes rutine besøk til klinikken. Data samles inn fra medisinske journaler, gjennom pasientundersøkelser og labtest i henhold til klinisk rutine, samt med livskvalitet spørreskjemaer og pasient dagbok fylt ut av pasienten på frivillig basis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/220 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Baxter Innovations GmbH, AustriaForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
25.10.2018 REK nord