Forskningsprosjekt


Mikrovaskulær traumerespons i hud

Vitenskapelig tittel:

Skin microvascular trauma responses Prosjektbeskrivelse:
Ved Sirkulasjonslaboratoriet, OUS, Ullevål har vi utviklet en metode for måling av oksygenleveranse fra sirkulasjonssystemet (mikrosirkulasjonen) til enkeltceller i kroppen. Målingene utføres ved at optiske instrumenter belyser måle-organet og registrer reflektert lys. Fra denne informasjonen kan vi trekke ut seks enkeltfaktorer som til sammen beskriver leveransen av oksygen til celler. Målevolumene er mindre enn 0,1 mm3. Hud er lett tilgjengelig for undersøkelse, også hos kritisk syke pasienter med sviktende sirkulasjon (hjertesvikt, blodforgiftning, for tidlig fødte etc). Vanligvis har hud ikke vært brukt til slike målinger fordi hudsirkulasjonen påvirkes av kroppstemperatur, emosjoner og hudskader. I det aktuelle prosjektet ønsker vi hos friske forsøkspersoner å undersøke hvorledes emosjoner og lokale skader påvirker oksygenleveranse. Kunnskap fra dette forsøksoppsettet er nødvendig for å kunne bruke huden som måleorgan hos pasienter med sviktende sirkulasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1767 Prosjektstart: 15.01.2014 Prosjektslutt: 18.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsrådet finansierer gjennom Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Forskerlinjeprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst