Forskningsprosjekt


Søvnvansker i svangerskapet og angst og depresjon etter fødselen

Vitenskapelig tittel:

Mental illness in the perinatal period: Is insomnia in pregnancy a predictor of postnatal depression and anxietyProsjektbeskrivelse:
Symptomer på angst og depresjon etter fødselen forekommer hos 10 – 20% av fødende kvinner. Søvnvansker seint i svangerskapet er blitt knyttet til depresjon, men det er mindre kunnskaper om søvnvansker og angst. Dette prosjektet undersøker data fra «Ahus Birth Cohort Study» som ble gjennomført 2008-2010 og et tilsvarende prosjekt ved Ålesund sjukehus med plalagt start 2015. I et prospektivt design vil søvnvansker ved svangerskapets uke 18 (Ålesund) og 32 (Ahus) sammenliknes med depressive- og angstsymptomer åtte uker etter fødselen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1480 Prosjektstart: 15.01.2015 Prosjektslutt: 30.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes PhD stipend for prosjektdeltaker Rannveig Osnes. Ptrosjektlerder er lønnet av NTNU / Helse Møre og Romsdal. Uvrige utgifter til prosdjektet søkes dekket gjennom Forkningsutvalget ved Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst