Forskningsprosjekt


Fit Futures: Fødselsvekt og vektutvikling i barndom og overvekt, kroppssammensetning og beinhelse hos unge

Vitenskapelig tittel:

The influence of birth weight and childhood weight development on overweight and obesity, body composition and bone strength in young adults. The Tromsø study: Fit FuturesProsjektbeskrivelse:
Overvekt og fedme er viktige folkehelseutfordringer i Norge og det samme er osteoporotiske brudd. Denne longitudinelle studien skal generere ny kunnskap om fødselsvekt og vektutvikling i barneår har betydning for forekomst av overvekt og fedme, kroppssammensetning og beinstyrke i ungdomsår for å få kunnskap om når forebyggende tiltak bør settes inn. Beinstyrke har stor betydning for bruddrisiko og grunnlaget legges i barne- og ungdomsår og vekt kan ha både positiv og negativ effekt på beinstyrken. Studien vil benytte innsamlede data fra Fit Futures, en befolkningsundersøkelse med kartlegging av livsstil og helse hos ungdom. 1038 ungdommer deltok i 2010/11 med oppfølging i 2012/13. Høyde og vektdata fra helsestasjonsjournaler i tillegg til innhenting av fødselsvekt fra medisinsk fødselsregister vil gi oss longitudinelle data og en mulighet til å studere vektutviklingen fra fødsel, gjennom barneår til ung voksen alder og innflytelsen dette har på vekt, kroppssammensetning og beinstyrke.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1397 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 01.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Emaus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering for å gjennomføre dette PhD prosjektet søkes Helse Nord ved årets utlysning med søknadsfrist 1.09.2014.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjekt gjennomført i henhold til plan
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK nord
23.05.2019 REK nord