Forskningsprosjekt


Min trening - teamets rolle i et helsefremmende arbeidsplassprogram

Vitenskapelig tittel:

Workplace health and wellness Promotion: Effects of a team-based intervention on motivation, physical activity, health and work-functioningProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke potensielle helseeffekter av intervensjoner på arbeidsplassen som er i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjon om å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidsplassen kan være en viktig arena for helsefremmende tiltak som skal hjelpe ansatte til livsstilsendring. Fordelen er at tiltakene kan nå mange og har lavere frafall. Dessuten kan tiltakene oppleves mer forpliktende og by på mer støtte til livsstilsendringer fra kolleger og ledelse. I dette prosjektet planlegges det å inkludere flere team fra ansatte i posten og Bring. Deltakerne skal randomiseres til intervensjons- eller kontrollgruppe. Etter randomisering skal deltakerne deles inn i team på 6-8 ansatte. Hensikten med teaminndelingen er å identifisere felles målsetninger og motivasjon i forhold til trening og fysisk aktivitet. Intervensjonsperioden varer i om lag 6 måneder. I denne perioden skal teammedlemmene møtes en time hver måned for samtrening og for å diskutere individuelle utfordringer knyttet til motivasjon for trening. Helseundersøkelse ved bedriftshelsetjeneste og fysiske tester skal gjennomføres før og etter intervensjonsperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1517 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Cathrine Pedersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd gjennom Nærings PhD ordningen og Posten Norge AS, konsernstab HMS.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram ved Norges Idrettshøyskole, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst