Forskningsprosjekt


Monsterbedriften - En ny start på livet

Vitenskapelig tittel:

Om selvfølelse hos tidligere kriminelle som har blitt ansatt i Monsterbedriften. Monsterbedriften forsøker å tilby tidligere kriminelle eller vanskeligstilte en fast jobb, tett miljø og god oppfølging. På hvilken måte kan det å bli ansatt i Monsterbedriften påvirke ens selvfølelse og identitet? Hva slags andre faktorer kan være med på å virke inn på de ansattes selvfølelse? Prosjektbeskrivelse:
Forskningen ønsker å gi ny kunnskap om selvfølelse hos tidligere kriminelle. Hvordan kan man best bygge opp selvfølelsen til tidligere kriminelle? Kan det å bli ansatt i Monsterbedriften bidra til økt selvfølelse? Ved hjelp av spørreskjemaer ønskes det å belyse hvilke faktorer som kan påvirke selvfølelsen til en belastet gruppe. Andre faktorer som vil bli mål, og som mulig kan påvirke selvfølelsen til de ansatte er tilfredshet med livet, symptomer på ADHD, symptomer på depresjon, sosial støtte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1471 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 15.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Åsne Mariel Hillestad
Forskningsansvarlig(e):  UIO
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringskilderForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i utviklingspsykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst