Forskningsprosjekt


Insidens av alvorlig hypoglykemi hos barn med type 1 diabetes i Norden i perioden 2008-12

Vitenskapelig tittel:

Incidence of severe hypoglycemia in children with type 1 diabetes in the Nordic countries in the period 2008-12.Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Alvorlig lavt blodsukker (hypoglykemi) som gir bevisstløshet med eller uten kramper er en fryktet akutt komplikasjon ved type 1 diabetes (T1D). Denne frykten er en viktig årsak til at majoriteten av barn og ungdom med T1D ikke oppnår behandlingsmål på HbA1c < 7,5%. Høyt blodsukker pga. frykt for alvorlig hypoglykemi gir økt risiko for alvorlige senkomplikasjoner som tap av syn, nyresvikt, hjerte- kar sykdom i ung alder. Studien vil gi ny kunnskap om insidens av alvorlig hypoglykemi i Norden og om det er forskjell mellom de nordiske landene. Data vil komme fra de 4 nordiske barnediabetesregistrene i perioden 2008-12. Disse, nasjonale registerne har > 92% kompletthet. Dataene er samlet inn en gang i året på alle barn med T1D i disse 4 landene. Årsak til endring i insidens vil bli undersøkt i forhold til type insulinbehandling (pumpe el. penn), antall insulinboluser pr dag, insulinmengde i forhold til vekt, kjønn, alder, antall blodsukker pr dag, BMI, HbA1c.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1440 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de 4 nordiske nasjonale barnediabetesregistrene og vurderes som en nordisk sammenligningsstudie. Det finansieres av de driftsmidlene som pr i dag er i de respektive registrene. Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2014 REK sør-øst