Forskningsprosjekt


AdaptResponse Studien

Vitenskapelig tittel:

The AdaptResponse study; a prospective, randomized, controlled,
interventional, single-blinded, multi-center, post-market, global Cardiac Resynchronization
Therapy (CRT) in heart failure (HF) clinical study.Prosjektbeskrivelse:
Hjertesvikt som skyldes asynkron sammentrekning av hjertets hovedkamre kan behandles med en pacemakerbasert terapi kalt kardial resynkroniseringsterapi (CRT). Adaptiv CRT (aCRT) er en ny måte å gi CRT på. Ved å kontinuerlig måle og evaluere aktiveringsmønsteret til hjertet, kan aCRT justere hvor og når hjertet trenger stimulering for å pumpe optimalt. Studien vil undersøke om aCRT er bedre behandling enn standard CRT. Deltakerne er pasienter med normal ledningsevne mellom forkamre og hovedkamre av hjertet, men med nedsatt ledningsevne i venstre hovedkammer. AdaptResponse er en prospektiv, randomisert, kontrollert, blindet multisenterstudie som skal sammenlikne mortalitet og hjertesviktrelatert behandlingsbehov hos pasienter som enten blir gitt aCRT eller standard CRT. Deltakelsen vil bestå av bl.a. klinisk undersøkelse, utfylling av livskvalitetsskjema og innhenting av opplysninger fra pasientjournal. 20 pasienter ved Haukeland universitetssjukehus vil bli inkludert, 3000 pasienter totalt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1364 Prosjektstart: 15.09.2014 Prosjektslutt: 30.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Keilegavlen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studiesponsor kompenserer for det merarbeidet studien innebærer. Kontrakt vedlagt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
11.09.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest