Forskningsprosjekt


Yrkeseksponering og eksem

Vitenskapelig tittel:

Forekomst av yrkesrelatert eksem i norsk arbeidsliv - basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3).Prosjektbeskrivelse:
Det foreligger idag lite kunnskap om yrkesrelatert eksem i norsk arbeidsliv. Hovedmålet med prosjektet er å beskrive forekomsten av yrkesrelatert eksem og håndeksem i Norge både i forhold til forskjellige yrkesgrupper, samt hvilke typer material og kjemikalier som forverrer/utløser eksemet. For å besvare spørsmålene vil vi benytte data fra HUNT-3 undersøkelsen og spesifikt spørreskjema om håndeksem som ble besvart av de som bekreftet i grunnspørreskjema at de hadde eller hadde hatt eksem på hendene. Disse fikk da et eget skjema om håndeksem hvorav n=4,200 responderte (68% kvinner). Totalt 61 % av disse svarte at håndeksemet skyldes arbeid. Med data fra HUNT 3 vil vi besvare hvilke yrker som er assosiert med håndeksem, og hvilke typer kjemikalier som forverrer eksemet. Det finnes også informasjon om yrke for alle HUNT3-deltagere slik at man kan si noe om forekomst av håndeksem relativt til andel arbeidstakere i de forskjellige yrkesgruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1497 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Randi Bertelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiering fra Extrastiftelsen og helseforetaket for frikjøp av overlege Hilde Kristin Vindenes til gjennomføring av doktorgradsprosjektet hvor dette arbeidet vil inngå. Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus vil også støtte prosjektet både faglig og med delfinansiering dersom dette vil være nødvendig.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Stipendiat
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2014 REK midt