Forskningsprosjekt


Endringer i fysiologiske variabler hos friske forsøkspersoner under endringer i blodvolum og pustemønster.

Vitenskapelig tittel:
Hemodynamic variables in healthy subjects during lower body negative pressure, passive leg raise and positive pressure ventilation.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke hvordan kroppen reagerer på endringer i blodtrykk og respirasjon. Man skal simulere endringer i blodvolum ved hjelp av ulike leiringer av kroppen og undersøke i hvilken grad pustestøtte påvirker endringene. Blodtrykk, puls, mikrosirkulasjon i hud, surstoffinnhold i blodet og mengden blod som pumpes ut av hjertet ved hvert pulsslag skal måles. Blodmengden måles ved hjelp av ultralydteknikk på halsen. Det skal også legges inn en venekanyle i armen for å måle endringer i venetrykk. Undersøkelsene gjøres uten medisinbruk og reelt blodtap. 15 friske prosjektdeltakere skal inkluderes i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2180 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Arvid Kirkebøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst