Forskningsprosjekt


Er alle ANCA positive pasienter syke? Trenger alle ANCA positive pasienter behandling?

Vitenskapelig tittel:

ANCA testing and the outcome of ANCA-positive versus ANCA-negative patients. A retrospective study on ANCA tested patients at Akershus University Hospital in the last 20 years.Prosjektbeskrivelse:
Antineutrophil citoplasmic antistoff (ANCA) er en rutine lab test for en rekke patologiske tilstander, som vaskulitter, colagen-, reumatiske eller inflammatoriske tarm sykdommer men også ANCA relaterte nyreskader som glomerulonefritter (GN). ANCA kan være positiv (+) hos friske også. Det finnes lite i literattur om prevalensen og incidensen av ANCA + GN fra total antall pasienter som tester + for ANCA. Det er heller ikke mye kjent om forløpet av nyreskader assosiert med ANCA +, og klinikken viser stor spredning både når det gjelder progresjon av nyreskader og behandling. Denne studien har som primær endepunkt identifisering av total antall pasienter med ANCA + test utført på AHUS i siste 20 år og se videre på incidensen av pasienter med nyreskader. Sekundær endepunktet skal kartlegge årsakene som skiller pasienter med latent nyreskade og langsomt progresjon av nyresvikt av pasienter som har en rapid progredierende nyresvikt og behov for kemoterapi og renal erstatende behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1473 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Liliana Monica Bivol
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien skal gjennomføres av en medisinstudent som obligatorisk proskejt under medisinsk utdannelse, og dermed trenger ikke noe finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst