Forskningsprosjekt


En studie med analyser av blod og vev fra pasienter med kreft som får behandling med immunterapi

Vitenskapelig tittel:

Morphological, immunological and molecular profiling of cells and blood from patients with cancer treated with immunotherapiesProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å opprette en biobank med tumorvev og blod fra pasienter som mottar immunterapi for sin kreftsykdom for å se nærmere på svulstens sammensetning, samt de immunologiske og molekylære forandringer som skjer under behandling. Det vil også søkes etter faktorer og eventuelle biomarkører som vil kunne forutse respons, resistens eller toksisitet. Immunterapi omfatter flere nye behandlingsprinsipper med lovende resultater ved flere kreftsykdommer. Hovedprinsippet er at behandlingen på ulike måter stimulerer immunforsvaret til å angripe kreftcellene. Behandlingsformer inkluderer antistoffer, eksperimentelle vaksiner og celleterapi som innebærer behandling med pasientens egne hvite blodceller (dendrittceller og T-celler) som dyrkes opp i laboratoriet før de føres tilbake til pasienten, samt kombinasjoner av ulike behandlingsprinsipper. Det er ønskelig å inkludere inntil 40 pasienter i studien, over en periode på to år. Aktuelle deltakere er menn og kvinner over 18 år med en kreftdiagnose som er aktuell for behandling med immunterapi som del av en annen klinisk studie og har minst en svulst lett tilgjengelig for biopsi. Pasienter skal rekrutteres fra Onkologisk avdeling/Onkologisk poliklinikk /Enhet for utprøvende kreftbehandling ved OUS. Det er planlagt tumorbiopsier av alle pasienter før oppstart med immunterapi og under/etter avsluttet behandling, avhengig av typen immunterapi gitt. En tredje biopsi er planlagt i forbindelse med sykdomsprogresjon eller stabil sykdom. I biopsier skal det undersøkes immunologiske, morfologiske og molekylære forandringer under behandling. Det vil også søkes etter faktorer og eventuelle biomarkører som vil kunne forutse respons, resistens eller toksisitet av immunterapi. Den tredje biopsien skal det gjøres undersøkelser for å identifisere mulige mekanismer for behandlingsrespons, tumorresistens, og hva som får svulsten til å vokse igjen etter gjennomgått behandling. Ved samme tidspunkter som for biopsiene skal det også tas blodprøver med samme analyseformål som nevnt over. Opplysninger som skal inngå fra pasientjournal inkluderer informasjon om tidligere sykehistorie, medisiner, sykdomsutvikling (sykdomsstadium, spredningsmønster, histologi, genotype, symptomer) og resultater fra bildediagnostikk med tumormåling (CT scan, røntgen og MR) og kliniske undersøkelser utført som ledd i behandling med immunterapi i annen klinisk studie. Relevante hematologiske og biokjemiske verdier fra tidligere blodprøvetaking og cytologi/histologisvar kan også være aktuelle. Det biologiske materialet skal inngå i ny, spesifikk forskningsbiobank, «MIMIC-2014», med ansvarshavende Steinar Aamdal ved OUS. Det vil kunne bli utført genetiske undersøkelser på det materialet om foreligger i biobanken, men kun etter godkjenning fra REK. Innsamlet biologisk materiale er planlagt utført til Danmark.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1679 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Steinar Aamdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus er sponsor og prosjektet finansieres via forskningsmidler fra Seksjon for klinisk kreftforskning og Kreftforeningen (stipendiat).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
UV1/hTERT-MM
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst