Forskningsprosjekt


FRIENDS som universelt tiltak

Vitenskapelig tittel:

FRIENDS-program som universelt tiltak på en skole i NordlandProsjektbeskrivelse:
"Forebygging for barn og unge" er Norsk Psykologforeningens hovedsatsningsområde. For å bidra til økt kunnskap om tidlig og effektiv forebygging av psykisk uhelse skal foreliggende forskningsprosjektet gi nye opplysninger om effekten av FRIENDS-programmet som et universelt tiltak på skolen. Følgende spørsmål står i fokus av prosjektet: Fører deltakelse i FRIENDS-programmet til et mindre nivå av angst? Fører deltakelse i programmet til en mer omfattende bruk av copingstrategier? Ser man en sammenheng mellom lavt nivå av angst og høy grad av bruk av copingstrategier? Grunnlaget for å kunne besvare spørsmålene danner en gruppe av elever som deltar i FRIENDS-programmet og en kontrollgruppe. Ved hjelp av spørreskjemaer måles nivå av angst og bruk av copingstrategier på tre ulike tidspunkt: før programmet, rett etter programmet og 5-6 måneder etterpå. Relevante variabler sammenliknes ved gjennomføring av statistiske metoder (variansanalyse og regressjonsanalyse).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1740 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Susanne Seidel
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet skal bli finansiert av Helgelandssykehuset og av BUP Mosjøen.

Det blir søkt om ulike prosjektmidler fra Helgelandssykehuset. I første omgang har det blitt sendt søknad om såkornmidler (søknadsbeløp: 50 000,- NOK) og etter at gjennomføringen av forskningsprosjektet har blitt satt i gang, skal det søkes om ytterligere midler for forskningsprosjektet.

På nåværende tidspunkt foreligger det allerede melding om at forskningsprosjektet får tildelt en sum av 50 000,- NOK.

Finansiering med midler av BUP er avklart med avdelingsleder og områdesjef.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Nivå: Psykologspesialisering
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst