Forskningsprosjekt


Standard utskrivningskriterier

Vitenskapelig tittel:
Kliniske observasjoner og vurderinger hos utskrivningsklare postoperative pasienter, og bruk av standard utskrivningskriterier.

Prosjektbeskrivelse:
Dansk Selskap for Anestæsiologi og Intensivmedisin (DASAIM) har utarbeidet standard utskrivingskriterier hvor de formulerer minimumskriterier for utskrivning av pasienter etter anestesi i form av operasjonelle, generelle kriterier med utgangspunkt i et scoringssystem. Utskrivningskriteriene er tenkt å sikre en objektiv klinisk vurdering ved å være veiledende og målsettende, og er ikke tenkt å erstatte sykepleiernes og legenes faglige vurderinger av pasienten. Hensikten med studien er å undersøke hvilke dokumenterte observasjoner som er gjort på pasienter før de blir skrevet ut fra postoperativ avdeling, sett i forhold til standard utskrivningskriterier. Videre vil studien vurdere observasjonene som er dokumentert opp mot DASAIMs kriterier, for å undersøke om det er samsvar. Studien vil også undersøke om det er dokumentert om sykepleier eller lege har tatt beslutningen om utskrivning fra sengepost.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/45 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marie Louise Hall-Lord
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Gjøvik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk sykepleie, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst