Forskningsprosjekt


Bruskregister-Pilot2

Vitenskapelig tittel:

A Pilot of a Cartilage registry of the KneeProsjektbeskrivelse:
Det finnes ingen overvåkningssystemer for utfallet av bruskkirurgi i Norge i dag. Vi ønsker på sikt å starte et slikt register for å kunne følge epidemiologien til bruskskader, si noe om utfallet av de ulike bruskkirurgiske teknikkene og oppdage metoder og teknikker som ikke fungerer (dvs. øker eller ikke reduserer morbiditet). Dette prosjektet er designet som en prospektiv kohortestudie hvor logistiske aspekter ved et slikt register vil bli utprøvd. Vi vil ikke danne et endelig register med disse dataene, men prosjektet vil belyse ulike logistiske utfordringer ved etablering av et fremtidig register. Vi ønsker å regsitrere alle med fulltykkelses bruskskader i knær som gjennomgår kirurgi og beregne compliance, kvaliteten på skjemaene og flyten i registreringsprosessen i et år fra oppstart av registreringen. Vi håper å kunne kartlegge mulighetene ved og nytten av et slikt register og dette vil være basisinformasjon for oppstart av et permanent register senere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1716 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved lønn til stipendiat fra Norges Idrettshøyskole via ansettelse ved Senter for Idrettsskadeforskning. Det er ikke tildelt midler direkte knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad-medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst