Forskningsprosjekt


Obduserte dødsfall i trafikken 1999-2013

Vitenskapelig tittel:

En gjennomgang av rettsmedisinske obduksjoner av drepte i trafikken i 1999-2013 i sørøst Norge med vektlegging på ulike trafikantgrupper og forståelse av skademekanismerProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en retrospektiv studie av omkomne i trafikken i sørøst Norge 1999-2013. Datagrunnlaget er rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Folkehelseinstituttet. Opplysninger om blant annet dødsårsak og andre obduksjonsfunn, alder, kjønn og informasjon om kjøretøyene involvert og omstendighetene omkring ulykken vil bli registrert. Det vil foretas analyse av årsaksfaktorer og skademekanismer og utført statistiske analyser av datamaterialet fordelt på ulike trafikantgrupper. Hovedmålet er å erverve kunnskap som kan bidra til målrettede forebyggende tiltak som kan redusere forekomst av dødsulykker. En systematisk gjennomgang av saker kan også bidra til å forbedre rettsmedisinsk diagnostikk i fremtiden. To grupper vil spesielt studeres nøye: ungdom og unge voksne i aldersgruppen 16-24 år og personer som er påkjørt. Arbeidet utgjør del av et doktorgradsarbeid og vil publiseres i vitenskapelige tidsskrift.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1704 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Stray-Pedersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Avdeling for forskning og utvikling i Rettspatologi. Doktogradsstipendiaten har lønnsmidler finansiert av Gjensidige stiftelsen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Kontrollgruppe(r), Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst