Forskningsprosjekt


GRASPA tilleggsbehandling ved akutt myelogen leukemi hos pasienter over 65 år

Vitenskapelig tittel:

A Multicenter, open, randomized, controlled phase IIb trial evaluating efficacy and tolerability of GRASPA (L-asparaginase encapsulated in red blood cells) plus low-dose cytarabine vs low-dose cytarabine alone, in treatment of newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) elderly patients, unfit for intensive chemotherapy. Prosjektbeskrivelse:
Akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplasi (MDS) er sykdommer som utspringer fra umodne beinmargsceller, såkalte blodddannende (hematopoietiske) stamceller. Beinmargsceller skal normalt bli til modne lymfocytter, blodplater, røde blodceller og hvite blodceller. Både myelodysplasi og akutt blodkreft (AML) går utover den normale produksjonen av blodceller. Symptomer ved MDS og akutt blodkreft knyttes til slik cellesvikt. Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med AML og MDS som trolig vil ha ugunstig effekt av intensiv cellegiftbehandling. Pasienter mellom 65 og 85 år vil etter loddtrekning kunne få tilbud om kombinasjonsbehandling med studiemedisinen GRASPA og standardbehandling cytarabin. To av tre pasienter vil få tilbud om kombinasjonsbehandling, og en av tre pasienter vil få standardbehandling med cytarabin til sammenligning. Målet med studien er å vise om kombinasjonsbehandlingen er mer effektiv, og om den medfører flere bivirkninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1474 EudraCT-nummer: 2012-002026-78 Prosjektstart: 03.11.2014 Prosjektslutt: 03.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

ERYTECH Pharma, 60 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon, France. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: GRASPA tilleggsbehandling ved akutt myelogen leukemi hos pasienter over 65 år
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst