Forskningsprosjekt


Tarmflora ved hjertesvikt

Vitenskapelig tittel:

GutHeart: Targeting Gut microbiota to treat Heart failureProsjektbeskrivelse:
Tarmfloraen har stor betydning ved en rekke kroniske sykdommer, men er lite kartlagt ved hjertesvikt. Vi og våre samarbeidspartnere har nylig funnet at nedbrytningsprodukter fra tarmfloraen er assosiert med symptomer og overlevelse, og at behandling med Saccharomyces Boulardii kan ha en gunstig effekt på symptomer ved hjertesvikt. Vår hypotese er at tarmfloraen er endret hos pasienter med hjertesvikt, at dette bidrar til nedsatt hjertefunksjon, og at en gjenopprettelse av normal tarmflora vil bedre hjertefunksjonen. Vi vil belyse tarmfloraens betydning ved hjertesvikt gjennom en randomisert, åpen studie med tre armer: 1. probiotikum (Saccharomyces boulardii), 2. antiobitikum med lokaltvirkende effekt i tarmen (Rifaximin) og 3. kontroll (ingen intervensjon). Primært endepunkt er venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon målt ved ekkokardiografi. Basert på styrkeberegning vil vi inkludere tilsammen 150 pasienter med optimalt behandlet systolisk hjertesvikt, NYHA kl 2-3 og alder 18-75 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/120 EudraCT-nummer: EudraCT-nummer 2015-000192-27 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil søke/har søkt ekstern finansiering fra Helse og rehabilitering, Helse Sør-Øst, Hjerte- karrådet og Nordforsk.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst