Forskningsprosjekt


INGEVITY™-observasjonsstudie: Vurdering av rutineerfaring og MR-bruk

Vitenskapelig tittel:

INGEVITY™-observasjonsstudie: Vurdering av rutineerfaring og MR-bruk

med en ny ledning for bradykardipacingProsjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv, ikke-randomisert, observerende multisenterstudie for vurdering av behandlingsstandard. Forsøkspersonen har time for implantasjon, eller har fått implantert et klinisk indikert Boston Scientific ImageReady-system i henhold til gjeldende og lokalt gyldige retningslinjer for implantasjon. De data som ska rapporteres och analyseres er; Antall og type af INGEVITY-relatert alvorlig bivirkning forårsaket av apparatet, antall MRI-prosedyrer gjennomført, inkludert skannede kroppsdeler och legens tilfredshet med håndtering av implantatet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1476 Prosjektstart: 30.09.2014 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Harald Kjekshus
Forskningsansvarlig(e):  Akerhus Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Boston Scientific finasierer prosjektet. Budget er vedlagt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2014 REK sør-øst