Forskningsprosjekt


Er norske kvinner blitt eldre ved menopause? En befolkningsstudie av tidstrender og faktorer som kan ha betydning for alder ved menopause

Vitenskapelig tittel:

Age at last menstrual period: a population study of temporal trends, causes and consequences of women’s age at menopauseProsjektbeskrivelse:
Alder ved siste menstruasjon (menopause) har betydning for kvinners fruktbarhet, aldring og helse. Til tross for stor variasjon i alder ved menopause, har vi overraskende lite kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer alder ved menopause. Nyere data tyder på at alder ved menopause øker i Norge. Endringer i alder ved menopause over tid kan ha konsekvenser for kvinners fruktbarhet og helse. Dersom alder ved menopause øker i Norge, representerer dette gode nyheter for norske kvinner som i stadig høyere alder ønsker seg barn. Høy alder ved menopause kan være gunstig fordi dette gir redusert risiko for demens, hjertekarsykdommer og osteoporose. Økende alder ved menopause over tid kan også ha negative helseeffekter. Høy alder ved menopause og lang reproduktiv periode har sammenheng med risiko for å utvikle hormonrelatert kreft. Insidensen av hormonrelatert kreft har økt i Norge. Denne økningen kan delvis være relatert til endringer i alder ved menopause, men her mangler pålitelig kunnskap.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1711 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Eskild
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert gjennom Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst, samt Akerhus univeristetssykehus.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst