Forskningsprosjekt


Logopedisk behandling av anstrengelsesutløst pustebesvær på grunn av luftveishinder i strupen

Vitenskapelig tittel:
Logopedisk behandling av Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO)

Prosjektbeskrivelse:
Pustevansker hos barn og unge utløst av anstrengelse kan skyldes hindring av luftpassasjen gjennom strupen. Klinisk kan dette dessverre feilaktig oppfattes som astma, alternativt som psykisk betinget sykdom. Antagelig fins det mange årsaker til passasjehinder for luft i strupen. Derfor bør all behandling være individuelt tilrettelagt og målrettet mot den enkelte pasient, og i størst mulig grad basert på objektive målinger. Vi har utviklet en undersøkelsesmetode (CLE test) som øker forståelsen for dette problemet, og som derved kan skape et objektivt grunnlag for individuelt tilrettelagt behandling. Ved hjelp av denne metoden har vi tidligere valgt ut pasienter med betydelig besvær som har blitt operert med godt resultat. Det er viktig å utvikle evidensbaserte behandlingsteknikker som ikke er kirurgisk basert for de svært mange pasientene som har mer moderate plager. Derfor vil vi benytte CLE test til å evaluere ikke-kirurgiske behandlingsmetoder, i første rekke logopediske tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2111 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thomas Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Logopedisk behandling av Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO), Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
24.11.2011 REK vest
29.11.2012 REK vest
31.01.2018 REK vest