Forskningsprosjekt


Acetylsalisylsyre som forebeyggnede medisin ved kolorektale levermetastaser. (ASAC studien)

Vitenskapelig tittel:

Randomisert klinisk intervensjonsstudie for å undersøke sekundær-preventiv effekt av acetylsalisylsyre ved kolorektale levermetastaser.

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid as secondary prevention in colorectal cancer liver metastases.Prosjektbeskrivelse:
Acetylsalisylsyre (ASA) er et billig og trygt medikament som er vist i studier å ha primær forebyggende effekt, spesielt for tykktarmskreft alle stadier. Våre eksperimentelle data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe denne studien tar sikte på å gi et svar på. Vi vil undersøke effekt av behandling med ASA etter operasjon (3 års behandling) hos pasienter som opereres i leveren for spredning fra tykktarmskreft. Tilbakefall av sykdom vil bli målt som frekvens av og tid til tilbakefall og koblet med undersøkelser av pasientnytte og helseøkonomi. Dersom man finner en behandlingseffekt kan det komme pasienter til nytte i fremtiden fordi det etter nærmere undersøkelser og vurdering vil kunne være aktuelt å sette pasienter på ASA etter operasjon for å bidra til å redusere risiko for eller utsette tilbakefall av kreft. Pasienter som blir operert for spredning til leveren vil bli randomisert til to grupper, med og uten ASA behandling i 3 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2217 EudraCT-nummer: 2014-003601-15 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 20.11.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Atle Bjørnbeth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av ForskningsrådetForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Biobank for sykdommer i lever og galleveier
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst