Forskningsprosjekt


HPT aksens dysfunksjon i Down Syndrom - en risikofaktor for senere utvikling av Alzheimer Demens

Vitenskapelig tittel:

Multiparametric quantification of HPG/HPT axis dysfunction in Down Syndrom - a risk factor assay for Alzheimer DiseaseProsjektbeskrivelse:
Alzheimers sykdom (AD) er en betydelig sykdomsutfordring for samfunnet. WHO anslår at mer enn 30 millioner mennesker lider av AD globalt, og en dobling forventes i 2030. En utfordring i diagnostisering er mangelen på tidlige diagnostiske markører. Prosjektet er basert på nylige oppdagete effekter av kjønnshormoner på AD. GnRH (Gonadotropinfrigjørende hormon) er et nevrohormon som bl.a. påvirker hippocampus, et hjerneområde som affiseres tidlig i utviklingen av AD. Uttrykk og funksjon av hippocampale GnRH-reseptorer endres ved AD, og vår egen nyere forskning tyder på at endringen inntreffer tidlig i sykdomsforløpet. En måte å bekrefte hypotesen er å vurdere HPG-akse dysfunksjon hos personer med økt risiko for utvikling av AD, som personer med Downs syndrom (DS), hvorav 75% har utviklet AD ved 60 år. Ved å undersøke avleiringer i hjernen samt undersøkelser av kognitiv funksjon, ønsker vi å identifisere sammenheng mellom funksjonssvikt og 10-20 år tidligere begynnende hormonforandringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1749 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.10.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ira Haraldsen
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

HSØ, OUSForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Psykologi, Nivå: dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst