Forskningsprosjekt


Effekten av livshendelser og medikamentell compliance på akutt forverring av alvorlige sinnlidelser hos pasienter innlagt på akutt psykiatrisk avdeling

Vitenskapelig tittel:

Effekten av livshendelser og medikamentell compliance på akutt forverring av schizofreni, bipolar lidelse og unipolar affektiv lidelse hos pasienter innlagt på akutt psykiatrisk avdeling.Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet skal vurdere hvorvidt ulike typer livshendelser forverrer alvorlige sinnslidelser som schizofreni, mani og depresjon hos alvorlige sinnslidende personer. I studien skal det rekrutteres minst 90 pasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling Hjelset, Helse Møre og Romsdal. Gjennom journal, spørreskjema og klinisk undersøkelse skal det gjøres ei kartlegging av stressfaktorer (seks måneder) og medisinsk compliance (fire uker) i forkant av akutt forverring av lidelsene. Studien er lagt opp som en korrelasjonsstudie og er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1465 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Danuta Palinska
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet inngår i den kliniske hverdagen til prosjektleder. Dersom det blir aktuelt å kjøpe prosjektleder delvis ut av klinisk arbeid, vil midlene bli søkt fra Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2014 REK midt