Forskningsprosjekt


Blærekatarr nå igjen!

Vitenskapelig tittel:
En kartlegging av risikofaktorer og mestringsstrategier for urinveisinfeksjon (UVI) hos kvinner med diabetes mellitus.

Prosjektbeskrivelse:
Diabetikere er utsatt for komplikasjoner pga sin grunnlidelse, og blæreproblemer og urinveisinfeksjon kan bli ansett som lite viktige av helsevesenet. Formålet med denne studien er å kartlegge hvilke risikofaktorer som opptrer hyppigst hos kvinner med diabetes, og å kartlegge hvilke strategier kvinnene tar i bruk for å forebygge eller behandle urinveisinfeksjon på egen hånd. Studien gjennomføres med både klinisk undersøkelse og intervju.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2237 Prosjektstart: 16.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Moen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: sykepleievitenskap, Nivå: mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding og publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst