Forskningsprosjekt


Årsaken til irritabel tarm hos pasienter med inflammatorisk tarm sykdom i remisjonsfasen

Vitenskapelig tittel:

Pathogenesis of irritable bowel syndrome in patients with inflammatory bowel syndrome in remissionProsjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for studien er at rundt 50% av dem med inflammatorisk tarm sykdom (IBD) også har irritabel tarm (IBS) til tross for at de er i remisjon. Hensikten med prosjektet er å finne ut om IBS hos pasienter med IBD skyldes lav-gradig inflammasjon som påvirker tarmens endokrine celler. Det vil også kartlegge den aktuelle pasientgruppen. Deltakerne vil være 100 pasienter med ulcerøs kolitt og 100 med Krohns sykdom – 200 i alt. Deltakelse innebærer utfylling av fire spørreskjema, undersøkelse med sigmoidoskopi, pluss at det tas 3-4 biopsier fra tarm, Det søkes om å få opprette en spesifikk biobank med prosjektleder som ansvarshavende. Prosjektslutt er satt til 31.12.2018. Etter det ønsker de at «Restmateriale skal bevares i en spesifikk biobank knyttet til dette prosjektet»
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1378 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Magdy El-Salhy
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse-Vest, Helse-FonnaForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Årsaken til irritabel tarm hos pasienter med inflammatorisk tarm sykdom i remisjonsfasen
Behandlet i REK
DatoREK
11.09.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
25.10.2017 REK vest
12.04.2018 REK vest