Forskningsprosjekt


Høyoppløselig kartlegging av bakteriefloraen i Crohn´s abscesser

Vitenskapelig tittel:

En sammenligning mellom bakteriefloraen i abdominale Crohn´s abscesser og andre abdominale abscesser - finnes det en Crohn´s spesifikk bakteriell profil?Prosjektbeskrivelse:
Utviklingen av Crohns sykdom knyttes til en uhensiktsmessig immunrespons mot egen tarmflora. Formålet med studien er å få bedre forståelse av tarmbakterienes betydning for utvikling av sykdommen. Forskerne vil kartlegge bakteriefloraen i Crohns abscesser og sammenlikne med andre tarm-abscesser. Deltakere er 15-20 pasienter med Crohns abscess (Case), 15-30 pasienter med blindtarmbetennelse og abscess (kontroll 1) og 15-30 pasienter med divertikulitt og abscess (kontroll 2). Studien er samtykkebasert og benytter prøver som er innhentet klinisk og data fra pasientjournaler ved Akershus universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1366 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kommedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De mikrobiologiske avdelinger ved henholdsvis Akershus universitetssykehus og Haukeland UniversitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Mikrobiologisk avdeling Helse Bergen
Behandlet i REK
DatoREK
11.09.2014 REK vest
24.11.2016 REK vest
14.09.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest