Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for blod- og kreftsykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med den generelle forskningsbiobanken er dels å legge til rette for oppbygging av et referansemateriale for framtidig forskning innen blod- og kreftsykdommer, og dels å sikre videre utnyttelse av verdifullt biologisk materiale fra forskningsprosjekter som er fullført etter protokollen.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1615 Startdato for innsamling av materiale: 01.10.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Einar Haukås
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Finansieringskilder: Helse Stavanger HF


Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest