Forskningsprosjekt


Skulderfunksjonstesting etter operativ behandling

Vitenskapelig tittel:
Klinisk undersøkelse av rotatorcuff opererte skuldre: En inter-rater undersøkelse av supraspinatus testing med ulik erfaringsnivå hos testere

Prosjektbeskrivelse:
Studien tar mål av seg til å undersøke overrensstemmelse mellom to undersøkere med ulik erfaringsgrunnlag som utfører en mye brukt test på spesifikk muskelfunksjon i skulderen etter operasjon. Det er begrenset mengde undersøkelser som tar for seg denne typen testverdi(reliabilitet) på denne skulder testen, og dette står ikke i forhold til testens utbredelse i klinisk praksis og behov for testen som mål på hvor vellykket en reparasjonsoperasjon er. Operasjonen har en ikke ubetydelig kostnad for både pasient og helsevesen, og i tillegg benyttes den i de fleste norske sykehus idag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1548 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.10.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jone Segadal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest