Forskningsprosjekt


Kognitiv trening ved ryggmargsbrokk

Vitenskapelig tittel:
Kan trening i gruppe forbedre kognitive funksjoner? En studie av nevropsykologisk rehabilitering med fokus på gruppebasert trening hos personer med ryggmargsbrokk

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke effekten av kognitiv trening hos pasienter over 18 år med ryggmargsbrokk som opplever vansker med problemløsning, planlegging, igangsetting eller strukturering av daglige aktiviteter. Dette gjøres ved at pasientgrupper randomiseres til 1) et spesielt kognitivt treningsprogram (GMT), 2) psykososial trening, 3) venteliste (kontroll) i 3 måneder, og 4) ventelistepasienter som senere får både GMT og psykososial trening. Det er på bakgrunn av styrkeberegning planlagt å inkludere 24 pasienter i hver gruppe, til sammen 72. Pasientene vil bli undersøkt med nevropsykologiske tester og diverse psykometriske skalaer som kartlegger generell psykopatologi, livskvalitet og mestring. Pasientene vil bli delt inn i grupper med 8 deltakere i hver, og som får 1 individuell og 12 gruppesesjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2188 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Stubberud
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d. - Forskerutdanning i psykologi, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst