Forskningsprosjekt


Årsaker til for tidlig fødsel, veksthemming og medfødte misdannelser hos nyfødte barn i Monchegors. En registerstudie i tidsrommet 1973-2013

Vitenskapelig tittel:

Main causes of infant deaths:  preterm birth, small for gestational age infants and congenital birth defects in Monchegorsk in 1973-2012: a register-based studyProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke prevalens av medfødte misdannelser, risikofaktorer for prematur fødsel og veksthemming i svangerskp i Monchegorsk i tidsrommet 1973-2012. Det er en ren registerbasert studie som skal bruke registrerte og arkiverte data i eksisterende register som er utviklet av UiT i samarbeid med den regionale helseadminstrasjon i Murmansk. Alle data er lagret i Murmansk og blir bearbeidet og analysert i anonymisert form. Effekter av igangsetting av prenatal screening i 1994 vil bli analysert basert på registerdata. Mulige assosiasjoner mellom for tidlige fødsler, veksthemming i svangerskapet, medfødte misdannelser og mulige årsaksfaktorer før og under svangerskapet vil bli analaysert for perioden 1994-2012, fra igangsetting av den prenatale screening. Studien er godkjent av den regionale etiske komite for Nord-Vest Russland, se vedlegg i russisk språk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1262 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Øyvind Odland
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Data er allerede innsamlet. Prosjektutgifter er PhD-studentens lønn som dekkes av UiT`s PhD program for Arkhangelsk i samarbeid med Northern State Medical University 

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 26841

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD program UiT, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord