Forskningsprosjekt


Vaksine mot diare (EntVac)

Vitenskapelig tittel:
Experimental infection of volunteers with enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC): Contributing to the development of vaccines against childhood diarrhea in developing countries.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn Diarre tar livet av ca 2 millioner barn i lavkostnadsland/år og er den nest vanligste årsaken til død hos barn. Vaksineutvikling mot diarre er derfor et viktig forskningsfelt for å redusere barnedødeligheten i disse landene. Mål 1. Å etablere en modell hos menneske hvor vi kan gjennomføre eksponeringsstudier med levende ETEC bakterier. Modellen vil gi oss muligheten til i framtiden å gjennomføre vaksinestudier med ulike ETEC stammer. Kun få sentra i verden har slik mulighet. 2. Å identifisere antigener på ETEC bakteriens overflate som gir kraftige immunresponser hos mennesker og som i framtiden kan danne grunnlag for vaksineutvikling. 3. Å undersøke om immunresponsen kan måles i spytt, blod og væske fra tarmen. Prøvematerialet som samles fra forsøkspersonene i eksponeringsstudien vil bli brukt i andre delprosjekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/728 Prosjektstart: 22.06.2010 Prosjektslutt: 01.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Developing vaccines against diarrhea caused by Escherichia coli and Shigella (EntVac) (USA)
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2010 REK vest
18.03.2010 REK vest
22.04.2010 REK vest
20.05.2010 REK vest
19.04.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
08.01.2015 REK vest
31.01.2018 REK vest