Forskningsprosjekt


Personlighet og psykologiske vansker

Vitenskapelig tittel:
Maladaptive personlighetstrekk og nedsatt personlighetsfungering. Mestringsstil som moderator.

Prosjektbeskrivelse:
Det pågår en debatt om hvordan personlighetsforstyrrelser best kan forstås og diagnostiseres. I seksjon III av DSM-5 legges det fram en modell til videre forskning som beskriver personlighetsforstyrrelser som kombinasjoner av maladaptive personlighetstrekk og nedsatt personlighetsfungering. Forholdet mellom personlighetstrekk og personlighetsfungering er imidlertid uavklart. Hensikten med studien er å undersøke om det finnes systematiske sammenhenger mellom maladaptive personlighetstrekk (i form av maladaptive varianter av normale personlighetstrekk og dysfunksjonelle kognitive skjemaer) og områder av personlighetsfungering. Videre skal det undersøkes om mestringsstil, dvs. måten personlighetstrekkene håndteres på, modererer disse sammenhengene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1113 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jens Thimm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av UiT gjennom førsteamanuensisstilling og forskningsmidler fra Helgelandssykehuset.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord