Forskningsprosjekt


Effekt av pubertetsutsettende behandling på barnets kognitive funksjon

Vitenskapelig tittel:
SOBER 6 - Puberty blockage and their clinical, neuro-cognitive implications in young humans

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke om pubertetsutsettende medikasjon (GnRH-reseptorblokade) vil påvirke kognitiv utvikling hos barn og ungdom. Blokaden blir brukt ved blant annet for lav vekst eller for tidlig innsettende pubertet. Behandlingens virkning på kognitive funksjoner har i følge søker ikke blitt undersøkt, selv om kognitive endringer hos eldre GnRH-reseptorblokadebehandlede kreftpasienter er dokumentert over de siste årene. Det skal inkluderes barn i alderen 10 – 12 år, som skal møte til to undersøkelser á tre timer. Deltakerne skal gjennomgå nevropsykologiske tester, undersøkelse av hjerteratevariabilitet og funksjonell MR undersøkelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2212 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 01.03.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ira Haraldsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: dr.grad
Del av forskningsprogram: SOBER - Sex On Brain European Research
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst