Forskningsprosjekt


Effekt av blodgivning på fysisk og kognitiv yteevne

Vitenskapelig tittel:
Effekt av blodgivning på fysisk og kognitiv yteevne

Prosjektbeskrivelse:
På tross av at blodgivning har vært drevet i Norge i mer enn 80 år, har man ikke nøyaktig informasjon om hvordan blodgivning virker på fysisk yteevne og kognitive funksjoner. I forbindelse med et større prosjekt, ble dette undersøkt hos elitesoldater. Man fant ingen forskjell i prestasjoner målt før og etter blodgivning. Forskergruppen ønsker nå å gjenta dette hos en gruppe "alminnelige blodgivere", som i forbindelse med blodgiving skal testes tre ganger i løpet av 14 dager - med bruk av moderne teknikk for å måle fysisk yteevne og ved bruk av standardiserte tester måle kognitiv funksjon. Formålet er dermed kunnskap om effekter av blodgivning. Prosjektet skal inkludere 30 deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1076 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres 100% med midler fra Forsvarets sanitet, Haukeland universitetssykehus samt  Forsvarets Spesialstyrker.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinerstudiium, Nivå: Særoppgave - cand.med.
Del av forskningsprogram: Blood Far Forward
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest